Politica de confidentialitate

Scopul politicii de confidenţialitate

Vă invităm să luaţi la cunoştinţă Politica de Confidenţialitate detaliată în cele ce urmează.
Scopul acestei politici de confidenţialitate este de a descrie tipurile de informaţii pe care le colectăm de la dumneavoastră şi de a explica modul în care le folosim.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal constituie pentru noi o preocupare majoră, de aceea datele cu caracter personal colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale aplicabile. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conţinut nu se află sub controlul nostru, de aceea ZEN SET SRL nu îşi asumă şi nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri web.

Ce informaţii pot fi colectate

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate aceste informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date cu caracter personal (nume, adresă poştală, numere de telefon, adresă de e-mail), modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile oferite de ZEN SET SRL, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legatură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate printr-un formular de înregistrare.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor dumneavoastră, utilizatori/vizitatori ai site-ului, datele solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

Protecţia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră vor fi administrate în condiţii de siguranţă şi numai în vederea realizării scopurilor specificate, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate vor fi prelucrate de către ZEN SET SRL în orice activităţi şi scopuri legate de furnizarea produselor şi serviciilor, în scop statistic, precum şi în scop de marketing, publicitate, reclamă şi marketing direct (inclusiv primirea de apeluri în acţiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri şi materiale tipărite), informare cu privire la produse şi servicii (inclusiv noile produse şi servicii), promoţii şi concursuri, şi orice alte comunicări comerciale inclusiv cele electronice. De asemenea, datele dumneavoastră vor fi furnizate şi partenerilor contractuali ai ZEN SET SRL, în vederea prelucrării de către aceştia în scopurile mai sus menţionate şi numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii se face conform legislaţiei în vigoare.

ZEN SET SRL se obligă să aplice, în legatură cu datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularele de înregistrare aflate pe site, declaraţi că vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate de dumneavoastră să intre în baza de date a ZEN SET SRL şi a partenerilor săi contractuali, pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizarea produselor şi serviciilor, în scop statistic, precum şi în scop de marketing, publicitate, reclamă şi marketing direct (inclusiv primirea de apeluri în acţiuni de marketing direct, mesaje text-SMS, e-mailuri şi materiale tipărite), informare cu privire la produse şi servicii (inclusiv noile produse şi servicii), promoţii şi concursuri, şi orice alte comunicări comerciale inclusiv cele electronice.

Vă informăm cu privire la drepturile dumneavoastră, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, în vederea exercitării dreptului de opoziţie asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal  puteţi solicita ştergerea totală sau parţială a acestora prin înaintarea unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Bucureşti, Intrarea Nicolae Iorga, nr. 2, Ap. 1, sector 1, sau prin email la adresa contact@zenset.ro. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal.

Modificări ale politicii de confidenţialitate

Modificările prezentei politici de confidenţialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate pe această pagina web fără a vă informa anterior.
ZEN SET SRL îşi rezervă dreptul de a revizui şi aduce la zi această politică în orice moment, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieţi la adresa contact@zenset.ro.